Barra Candeal.JPG

Barra candeal

1,30€/Ud

Barra Integral.JPG

Barra integral

1,35€/Ud

pan de maiz.jpg

Pan de maíz

3,90€/ud

Pan de Molde Integral.JPG

Pan de molde integral

2,45€/Ud

Pan de Tritundeum.JPG

Pan de Tritordeum

3,90€/ud

Panete Candeal.JPG

Panete candeal

2,9€/Ud

Barra de Molino de Piedra.JPG

Barra de molino de piedra

1,35€/Ud

Hogaza.JPG

Hogaza

4,95€/Ud

Pan de Molde.JPG

Pan de Molde

2,45

Pan de Molino de Piedra.JPG

Pan de molino de piedra

2,90/ud

Pan espelta.jpg

Pan de espelta

3,90€/ud

Panete Grande.JPG

Panete grande

3,90€/ud

Barra de Pan.JPG

Barra de pan

1€/Ud

Pan de Centeno.JPG

Pan de Centeno

3,90€/ud

Pan de Molde de Semillas.JPG

Pan de molde de semillas

2,75€/Ud

Pan de Semilla.JPG

Pan de semillas

3,90€/ud

pan gallego.jpg

Pan gallego

7€/ud

Torta Pequeña.JPG

Torta pequeña

2,9€/Ud